Privacyreglement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Angstcentrum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ziektegeschiedenis
 • Gegevens huisarts / andere hulpverleners
 • Klachtenbeschrijving en hulpvraag

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Het Angstcentrum verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Het Angstcentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een goed behandelplan uit te kunnen werken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Het Angstcentrum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar na stopzetten behandeling, tenzij u aangeeft deze gegevens eerder te willen laten verwijderen.

Delen met anderen
Het Angstcentrum deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Angstcentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar poli@angstcentrum.be. Het Angstcentrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Het Angstcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via poli@angstcentrum.be.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met het Angstcentrum, kunt u ons als volgt bereiken:  
Telefoonnummer:   0032 (0)89 714274
E-mailadres:     poli@angstcentrum.be

Laatste wijziging 24 maart 2020

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier