Onze behandelvisie

Mensvisie

Zonder twijfel is de mens een totaliteit bestaande uit vijf fundamentele delen: je biologisch lichaam, je zintuigelijke waarnemingen, je denken, je emotionele belevingen en je gedrag.  En alles wat je nog zou kunnen benoemen, kan je onder één van deze vijf fundamentele functies plaatsen.

Men spreekt ook wel eens van een holistische benadering. Hierbij wordt het gehele van de mens betrokken. Dus niet enkel gevoelens en gedrag,  maar ook je denken (gedachten die er spelen), je zintuigelijke waarnemingen én hoe je lichaam op bepaalde manieren hierop reageert.  Alles hangt met elkaar samen.

Behandelvisie

Vanuit genoemde mensvisie is m.n. gekozen voor  cognitieve gedragstherapie (CGT).                                  CGT ook in verband met je omgeving (partner, gezin, ouders, kinderen, je werk, vrijetijd enz.).

De primaire behandelvisie is:  Klacht- doel- en resultaatgericht op de individuele angst- en emotionele problemen van de cliënt.

Klachtgericht

Elk angstprobleem bestaat uit typische klachten die een specifieke behandelmethode en benadering vereisen. Dit betekent dat,  de volle aandacht aan je klachten en hulpvraag wordt gegeven.

Doelgericht

Op grond van de (angst) klachten wordt een klachtenanalyse opgesteld. Hieruit worden -samen met je behandelaar en door je zelf (als cliënt) werkdoelen opgesteld.

Resultaatgericht

Het is een vanzelfsprekendheid dat je als cliënt het gewenste resultaat van een behandeling verwacht. Het streven naar een resultaat is derhalve onze belangrijkste aandacht. Vandaar dat het Angstcentrum ook bepaalde behandelgaranties voorziet.

Kortdurend

Begrijpelijk dat je het liefst op korte termijn resultaten verwacht. Er werd gekozen voor een cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze is in de regel kortdurend.  Daarnaast wordt CGT dikwijls aangevuld met ACT (Acceptatie- en commitmenttherapie).

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling,  die de afgelopen70 jaar jaar is voortgekomen vanuit eerder bestaande RET-methode (RET = Rationele Emotionele Therapie).            CGT is niet enkel een praattherapie . maar vooral een samenwerkingsproject tussen cliënt en therapeut. CGT is een leertherapie.  Een leerproces en ontdekkingsreis naar jezelf om te komen tot een praktische aanpak  gericht op het oplossen van je probleem.

In dit leerproces wordt aandacht gegeven aan je denken (gedachten),  je gevoelens,  je gedrag en hoe je lichaam (biologisch) hierop reageert.

CGT is in hoofdzaak gericht op de actualiteit. Op het NU en minder op het verleden. Dat betekent niet dat het verleden onbelangrijk is. Het verleden speelt bij elke mens een rol, maar als het gaat om angst en andere emotionele problemen, dan heeft het verleden geen oorzakelijke rol.

CGT stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Er wordt veel gewerkt met oefeningen en huiswerk.

CGT is wetenschappelijk goed onderbouwt 

ACT (Acceptatie- en Commitmenttherapie)

Soms is het nodig bepaalde gedachten en gevoelens als stromingen te aanvaarden. Ze zijn er. Je  ertegen verzetten, ervan wegvluchten of ze trachten te vermijden, belemmeren je om je doelen te bereiken. Ze aanvaarden en dan gelijktijdig meer aandacht geven aan belangrijke  waarden in je leven biedt je de mogelijheden je doelen te bereiken. 

ACT is een methode om je levensdoelen te bereiken.

 

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be
Tel. :    0032 (0)89 714274

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier