Behandelaanbod individuele behandeling

Het behandelaanbod individuele behandeling bestaat uit twee luiken.  Beide luiken kunnen gecombineert worden.  Een 'reguliere behandeling'  en/of een 'blended care behandeling'.   Voor beide behandelvormen geldt hetzelfde behandelconcept- en verloop.

Met reguliere behandeling wordt bedoeld dat er een standaard 'face to face' behandeling is voorzien. Deze behandeling is op maat. Dit wil zeggen dat de behandling specifiek op je angstprobleem (en/of emotioneel probleem) én je hulpvraag is gericht.  Met een blended care behandeling wordt bedoeld, dat er een combinatie is van een reguliere behandeling met online behandeling. Enkel een online behandeling is nooit aan te raden. Het persoonlijke contact moet er geweest zijn om enerzijds een wederzijds vertrouwen aan elkaar te kunnen bieden, anderzijds omwille van een bredere en onbedekte kijk, inzicht en begrijpelijk beeld van het angstprobleem (of emotioneel probleem)  te krijgen.

Behandelconcept

Het behandelconcept is uniek in België.  We behandelen niet in één-uur sessies. De sessies bestaan uit meerdere uren. We noemen dat bloksessies.  Bloksessies zijn gemiddeld per sessie min. 2 uren of méér-uren. Soms (afhankelijk van het angstprobleem) wordt een halve en/of hele dag-sessie geïnvesteerd.  In bepaalde situaties kunnen er 3 tot 5 daagse behandeldagen achter elkaar of verdeeld in twee blokken worden ingebouwd.

Welke voordelen hebben deze bloksessies?

 • Met meer-uren sessies kan een sessie goed worden afgerond. Bij één-uur sessies wordt dikwijls het lopend proces doorbroken.
 • Blokuren zijn efficiënter en geven ruimte om aan het probleem te werken.
 • De behandelduur is dan aanmerkelijk korter.
 • Kortere behandelduur betekent kostenbesparing.
 • Men kan op relatief kortere termijn goede resultaten bereiken.
Behandelverloop

Het behandelverloop bestaat uit volgende stappen:

Eerste stap:  Intake + Cognitieve Educatieve Therapie

Deze eerste stap is een combinatie van intake én hieraan gekoppeld een (psycho educatieve sessie).  Beiden vinden plaats op één dag. Waarom?  Je begint al meteen aan een eerste stap van je behandeling. Geen extra wachttijden. Op de tweede plaats om kosten en tijd te besparen.

Intake

Ten gronde genomen dient de intake face to face te gebeuren.  Intake via telefoon en/of online en/of per mail is onprofessioneel en inadequaat.  Kan de cliënt absoluut niet het huisverlaten dan kan een 'huisbezoek' overwogen worden.

 • Kennismaking
 • Klachteninventarisatie (met behulp van klinimetrie)
 • Het stellen van een diagnose
 • Het duidelijk krijgen van de hulpvraag
 • Het krijgen van informatie
 • Overleg met de doorverwijzer
Klinimetrie

Klinimetrie betekent letterlijk: het meten van het klinisch klachtenbeeld.  Middels specifieke vragenlijsten (klachtenlijsten) kun je, door het invullen van deze lijsten, zelf nagaan welke klachten je herkent en welke op de voorgrond staan. Dit noemen ze 'self-rating' of zelfbeoordelingsschalen.   Deze klinimetrische meetschalen zijn specifiek gericht op angststoornissen.                                                                 Deze methode is in de begin jaren negentig ontwikkeld aan de Universiteit Maastricht                               (Prof. E. Griez / Jos jazie).

De afgelopen 25 jaar heeft het Angstcentrum (J.Jazie) een hele batterij aan specifieke klachtenlijsten voor elke angststoornis verder ontwikkeld. Klinimetrie kan in elke fase van de behandeling worden gebruikt om de verbeteringen en resultaten te meten en te evalueren.  Ook voor de cliënt worden de resulaten meetbaar en zichtbaar.

Diagnose en hulpvraag

Een diagnose is geen etiket of label dat wordt opgeplakt. Een diagnose heeft maar één belangrijke doel: het is een richtingaanwijzer om een op maat en adequate behandeling in te stellen.

Gezien meer dan 25 jaar expertise met betrekking tot angststoornissen zal een diagnose duidelijk en scherp gesteld kunnen worden.  Het gaat er dan om, om welke angststoornis het precies gaat.  Angststoornissen kunnen absoluut niet over één kam worden geschoren.

De hulpvraag is vanzelfsprekend, naast de diagnose, het meest belangrijke.  Waar heb je het meeste last van en waaraan zou je zelf graag iets willen doen? Voorbij gaan aan de hulpvraag is onprofessioneel en zal een resultaatgericht behandeling in de weg staan.

Informatie

Weet waar je aan toe bent ! Na een intake moet het duidelijk voor je zijn, wat je van ons mag/kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Tenslotte betekent behandelen: een open en transparante samenwerking tussen therapeut en cliënt.  Toevoegende informatie kan ook via mail (of via deze site).
Medicatie:
Na overleg met uw huisarts is het mogelijk dat je op de juiste medicatie wordt ingesteld. In principe worden GEEN kalmeringsmiddelen geadviseerd. Indien je op moment van intake te veel kalmeringsmiddelen (of slaapmiddelen) gebruikt, helpen wij je bij de afbouw hiervan (na overleg met je huisarts). Voor angststoornissen bestaan er specifieke medicijnen. Hierover krijg je alle nodige informatie. Voor het medicatiebeleid is je huisarts verantwoordelijk. Mocht je een behandeling ZONDER medicatie wensen, dan zullen we dit zeker met je bespreken.
Tot slot wordt het behandelplan besproken en afspraken gemaakt (behandelovereenkomst).

Doorverwijzer

Indien je door een huisarts, psychiater, psycholoog of een instantie bent doorverwezen, dan zal er een briefing naar de doorverwijzer verzonden worden. Als cliënt krijg je hiervan een copy. Overleg met een doorverwijzer kan  -indien nodig-  met toestemming van de cliënt gebeuren.

Indien de doorverwijzing door een arts is gebeurt,  is overleg met betrekking tot de medicatie belangrijk. Het Angstcentrum heeft geen bevoegdheden met betrekking tot het voorschrijven van medicatie.    Deze bevoegheid behoort enkel toe aan de arts. Het Angstcentrum mag enkel informatie geven met betrekking tot het doel en de werking van medicijnen.

Cognitieve  Educatieve  Therapie (CET)

Wat is de inhoud van een cognitieve educatieve sessie?

 • Op de eerste plaats inzicht krijgen in je probleem. Je probleem beter begrijpen.
 • Inzicht krijgen in de juiste oorzaak van je angst.
 • Begrijpen wat paniek is, hoe een paniekaanval ontstaat en hoe de klachten hierbij verklaard kunnen worden. En... wat nu precies hyperventileren is.
 • Tot slot: hoe kun je leren je angst (en mogelijk vermijdingsgedrag) aan te pakken.
 • Eventueel als aanvulling: hoe werken medicijnen met betrekking tot angstklachten (en depressie).

Uit ervaring weten we, dat de directe omgeving (partner, ouders, kinderen, broer, zus) ook meestal met vragen zitten. Ze kunnen het soms moeilijk begrijpen waarom je angstig bent. Vandaar dat we ervoor pleiten dat één (max. 2 pers.) uit je directe omgeving de educatieve sessie mag bijwonen.

De educatieve sessie is GEEN praattherapie, het is een educatieve therapie. Inzicht krijgen in je eigen probleem en het begrijpen hiervan is het doel. Je kan het met een cursus vergelijken
Duur: ongeveer 3 tot 4 uren (met pauzen en koffie/drankje). Na deze sessie krijg je een samenvatting (een bundel) per mail doorgestuurd.

Tweede stap:  Cognitieve therapie (Ct) of Gedragstherapie (Gt)

De tweede stap is individueel.  Nu je meer inzicht hebt in de oorzaak van je angst en vermijdingsgedrag, kunnen er verdere stappen worden gedaan. Er wordt meestal gestart met een cognitieve therapie. Daarna, indien nodig, aanvullend gedragstherapie en ACT.

Cognitieve therapie (Ct)

Cognitieve therapie heeft vooral betrekking op hoe je situaties waarneemt (zintuigelijk), welke interpretaties je er aan geeft en welke gevoelens het bij je oproept.  Tijdens de cognitieve therapie wordt vooral aandacht gegeven aan je manier van denken (interpretaties).  Dikwijls heb je onredelijke en beangstigende gedachten, hoe kun je deze veranderen?  Hiervoor zijn technieken, tools en oefeningen ter beschikking. Na een cognitieve sessie krijg je ook oefeningen en huiswerk mee naar huis. Een cognitieve sessie duurt minstens 2 uren (met pauze).

Gedragstherapie (Gt)

Gedragstherapie heeft als doel om belemmerend, storend en disfunctioneel gedrag te herstellen, of op z'n minst te verminderen. Hierbij wordt, als het om angststornissen gaat, in eerste instantie gedacht aan vermijdingsgedrag en dwangmatig gedrag (en rituelen). Wetenschappelijk onderzoek toont steeds weer aan, dat gedragstherapie o.a.  exposuretherapie of confrontatietherapie, de tot heden de meest  aangewezen en adequate gedragstherapeutische behandelvorm is.

Exposure of confrontatietherapie betekent letterlijk:  blootstelling aan een bepaalde situatie/plaats/object.  Over het algemeen spreekt men van exposure in vivo, waarbij van dagelijkse situaties gebruik wordt gemaakt.   Exposure kan op verschillende manieren gebeuren.

We begrijpen maar al te goed dat zo'n blootstelling (exposure), nu je dit leest, een zekere angst bij je oproept.   Wees gerust! Op de eerste plaats zal een exposure behandeling steeds onder professionele begeleiding gebeuren. Dit betekent dat je 'niet zomaar' met situaties/plaatsen en/of objecten wordt geconfronteerd. Ten tweede heb je zelf een stuk regie in handen. Jij bent medebepalend wat wel of niet nodig is en/of hoe het stappenplan wordt opgebouwd. Met andere woorden, er worden vooraf duidelijk afspraken gemaakt over het verloop van de exposure-sessies. Belangrijk hierbij is dat jij als cliënt een stuk regie mag en kan mee bepalen. Deze eigen regie geeft vertrouwen en een veiligheidsgevoel. Niets gebeurt zonder het vooraf te weten.

Exposure kan op verschillende manieren gebeuren. Enkele meest gebruikte technieken zijn:

 • Graduele Exposure , deze gebeurt 'geleidelijk' onder begeleiding (dus samen met de therapeut).  Geleidelijk wil zeggen: er wordt vooraf een hiërarchie gemaakt van de minst tot de meest angst uitlokkende situaties. Vanuit deze  hiërarchie mag en kan je als cliënt zelf medebepalen hoe het hiërarchisch stappenplan wordt opbegbouwd. Tjjdens de exposure krijg je tools en technieken aangeleerd om de angst te verminderen. Om een gewenst resultaat te bereiken, is het belangrijk hiervoor voldoende tijd in te ruimen. Vandaar dat voor een exposure-sessie minstens een halve dag (liefst een hele dag) nodig is. Elke sessie dient met een resultaat afgewerkt te worden. Deze methode heeft de afgelopen deccenia zeer goede resultaten geboekt.  En vandaag nog steeds,
 • Exposure in vivo met responspreventie (ERP). Deze vorm van exposure wordt meestal gebruikt bij dwanghandeling en dwangrituelen (dwangstoornis of OCS). Responspreventie betekent:  het voorkomen en nalaten  van een bepaald storend gedrag.  In vivo betekent: in het écht of in de realiteit. Bijvoorbeeld bij smetvrees:  na het aanraken van een beangstigend object, daarna niet je handen wassen (of nalaten je handen te wassen).
 • Imaginaire exposure: het in gedachten oproepen (beeldend denken of verlevendig denken) van een bepaalde beangstigende situatie, plaats en/of object. Simpel gezegd: er bewust aan denken. Met als doel:  'wennen aan de gedachte' of 'er aan kunnen en mogen denken zonder angstig te worden'.     Deze exposure techniek wordt dikwijls in combinatie met de graduele exposure toegepast.
 • Tot slot nog de zelfexposure. De zelfexposure kan op twee manieren gebeuren. Na enkele exposure sessies onder begeleiding én het behaalde resultaat,  is het de bedoeling dat de cliënt zelfstandig, middels zelfexposure verder kan werken. Een tweede mogelijkheid is, dat je van de therapeut exposure technieken krijgt aangeboden, die je dan zelfstandig kunt aanleren. Deze exposurevorm wordt meestal bij milde (niet extreme) vermijding gebruikt.

Op grond van de angststoornis zal de therapeut samen met jou een keuze maken, welke exposure vorm het meest geschikt is.

Belangrijk

Gezien vermijdings-  en dwangmatig gedrag al langer je leven bepaald, is het als ware een 'gewoontegedrag' geworden. Zo'n gewoontegedrag leer je niet 'zomaar' even af. Dit vraagt oefenen, oefenen en nogmaals oefenen. Dit betekent dat herhalen en nog eens herhalen zeer belangrijk is.    Niet voor niets het spreekwoord: 'Oefening baart kunst'. Maar vooral: oefenen zal de angst uitdoven.

Behandeling en exposure vanuit thuissituatie

Bij een paniekstoornis met zeer extreem vermijdingsgedrag, is het mogelijk dat je het huis helemaal niet kunt verlaten.  Dan is een cognitieve behandeling én exposure vanuit je thuis mogelijk.

Indien er van een dwangstoornis sprake is en de dwang uit zich het meest in de thuissituatie, dan dient ERP thuis te gebeuren.

Derde stap:  Aanvaarding (ACT)

Met aanvaarding wordt hier bedoeld:  leren aanvaarden dat angst en andere gevoelens er kunnen en mogen zijn. Ook dat er gedachten kunnen en mogen zijn. Gevoelens en gedachten zijn stromingen door ons heen, de hele dag door. Ze zijn er nu eenmaal. Je ertegen verzetten, ervoor vluchten of ze trachten te vermijden zijn vaak triggers, dat ze storend en belemmerend blijven in je dagelijks leven. Op den duur gaat alle aandacht blijvend naar deze gevoels- en gedachtenstromingen. Hierdoor vervaagd alle aandacht naar meer belangrijke levenswaarden in je leven.

ACT betekent Acceptatie en Commitment therapie. ACT sluit goed aan bij de cognitieve therapie.          Bij de cognitieve gedragstherapie leer je, hoe je storend en belemmerend 'denken & doen' kunt veranderen.  ACT leert je om steeds meer afstand te doen van negatief geladen denk- en emotionele stromingen, die door je heen gaan en vervolgens méér aandacht te geven aan voor jou zinvolle levenswaarden, en die in daden leert om te zetten.

Vierde stap:  Fase: Evaluatie,  afronding , opvolging en afsluiting

De resultaten van een behandeling moeten meetbaar zijn. Te evalueren zijn.  Er moet sprake zijn van een gewenst resultaat. Een behandeling stopt niet bij het van elkaar afscheid nemen of bij de afronding. Een opvolging is even belangrijk. Zowel bij de evaluaties, de afronding, als ook bij de opvolging kunnen klinimetrische meetschalen gebruik worden.

Evaluatie van behandeldoelen

Na elke sessie wordt er geëvalueerd. Samen met je therapeut kun je toetsen, of nagaan, welke doelen je hebt bereikt en/of bijsturing nodig is. Na het hele behandeltraject zal er een eindevaluatie gebeuren.

Afronding

Als na een eindevaluatie de voorop gewenste en gestelde doelen zijn bereikt, kan de behandeling worden afgerond. Bijsturing is dan nog altijd mogelijk. Bij de afronding krijg je huiswerk en oefeningen mee naar huis.  Gezien cognitieve gedragstherapie een 'leertherapie' is, is het belangrijk om datgene wat je hebt geleerd, in je dagelijks functioneren voort te zetten. Oefening baart kunst.

Opvolging

Bij de afronding worden er verdere afspraken gemaakt ter opvolging.  De opvolging heeft twee functies: enerzijds om na te gaan of je het geleerde in je dagelijk functioneren hebt toegepast, anderzijds om te voorkomen dat je hervalt (terugvalpreventie) . Je bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte opvolgafspraken. Indien blijkt dat er alsnog bijsturing nodig is, dan zal deze gebeuren.

Afsluiting en garantie

Nadat de afgesproken termijn, met betrekking tot de opvolgafspraken, is verlopen kan er nog een eindevaluatie plaatsvinden. Bij een goed en gewenst eindresultaat kan de behandeling worden afgesloten.

Als aan alle voorwaarden en afspraken met betrekking tot de opvolging is voldaan, met natuurlijk het gewenste eindresultaat, krijg je een garantie voor de behandeling. Deze garantie is:  na afsluitingsdatum één jaar lang de garantie, dat bij eventuele terugval je een halve dagsessie zonder kosten krijgt.

Behandelkosten

Gezien in België  het RIZIV  enkel maar 8 sessies (aan 50 euro per sessie van 45 min.= 400 euro)  terugbetaald  (op voorschrift van een arts), betekent dat voor veel mensen dat een volledige behandeling een dure investering is.

De gemiddelde kostprijs per uur is normaal tussen de 65 en 75 euro. De gemiddelde duur van een behandeling is tussen  22 en 30 uren (afhankelijk van de angststoornis en de ernst ervan).

Er zijn mensen met een laag inkomen. Voor hun is dan  -ondanks terugbetaling van 400 euro-  een volledige behandeling dikwijls nauwelijks betaalbaar.

Op grond hiervan heeft het Angstcentrum een eigen kostenbeleid ingevoerd. Dit kostenbeleid heeft als achterliggende visie: iedereen heeft recht op een behandeling.

Individuele behandeling

 • Standaard één-uur sessie is 65 euro
 • Gezien er in blok-sessies van meerdere uren wordt gewerkt is er op ALLE uren (ongeachte het aantal uren) een korting. In deze korting zit de terugbetaling vervat.
 • Mensen met een laag inkomen (werkloosheid/OCMW uitkering/leefloon/invaliditeit) krijgen op de normale korting een extra korting (sociaal tarief).
 • Tevens is er de mogelijkheid in schijven te betalen.
 • De kosten worden vooraf (individueel) afgesproken.

Groepsbehandeling

In uitzondering én met toestemming van de cliënt kan er voor groepssessies gekozen worden.

 • Een groepssessie bestaat dan uit min. 2 tot max. 4 personen.
 • Voorwaarde:  de cliënten moeten dan een zelfde angststoornis hebben (dus matchen).
 • Bij een groepssessie is er -naast de reguliere terugbetaling en korting-  een extra groepskorting.

Residentieel verblijf

Voor mensen die van ver moeten komen is de mogelijkheid residentieel te overnachten. In de buurt zijn er enkele hotels (van verschillende prijsklasse). Tijdens een verblijf in een hotel zijn we stand-by. Deze formule geldt indien er voor een 4  tot 6 daagse blok behandeling wordt gekozen. Deze formule wordt vooraf met je besproken.

Neem contact met ons op

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier