Individuele behandeling

Als een angststoornis het leven dermate beïnvloedt dat het dagelijks functioneren wordt beperkt, dan is een klachtgerichte behandeling noodzakelijk.
De behandeling bestaat uit de volgende fasen:

1 ste Fase: Intake + Cognitieve Educatieve Therapie

Intake:

De intake heeft de volgende doelen:

Kennismaking
Klachteninventarisatie en het duidelijk krijgen van de hulpvraag.
Bij de klachteninventarisatie wordt er gebruik gemaakt van een door de betrokkene ingevulde klachtenlijst. Tevens wordt er dan een pre-diagnose gesteld: om welke angststoornis gaat het.
Medicatie:
Na overleg met uw huisarts is het mogelijk dat u op de juiste medicatie wordt ingesteld. In principe worden GEEN kalmeringsmiddelen geadviseerd. Indien u op moment van intake te veel kalmeringsmiddelen (of slaapmiddelen) gebruikt, helpen wij u bij de afbouw ervan (na overleg met uw huisarts). Voor angststoornissen bestaan er specifieke medicijnen. Hierover krijgt u alle nodige informatie. Voor het medicatiebeleid is uw huisarts verantwoordelijk. Mocht u een behandeling ZONDER medicatie wensen, dan zullen we dit zeker met u bespreken.
Tot slot wordt het behandelplan besproken en afspraken gemaakt (behandelovereenkomst).

Cognitieve Educatieve Therapie:

Afgekort is dit CET. De CET heeft als doel meer inzicht te krijgen in je probleem of in de vicieuze cirkel waarin u zich bevindt. In deze sessie wordt de juiste OORZAAK van angst en andere emotionele problemen uitgelegd. Daarnaast krijgt u uitleg over de lichamelijke reacties (zoals paniekaanvallen) en de werking van medicijnen. Bovendien krijgt u technieken aangeleerd hoe u aan uw probleem zelfstandig en oplossend kunt leren werken.

Omdat dikwijls de partner (of familie, of ouders) niet begrijpt wat er precies met u aan de hand is, wordt hij/zij bij de CET uitgenodigd. Het doel is dat uw partner (of gezinsleden) uw probleem beter leert begrijpen en mogelijk kan helpen.

De CET is GEEN praattherapie, het is een educatieve therapie.
Duur: ongeveer 4 uren (in één sessie).

2de Fase: Gedragstherapie (Gt) of Cognitieve therapie

Cognitieve therapie

Indien geen gedragstherapie nodig is dan volgt er een (individueel) vervolg op de CET. Er zal dieper worden ingegaan op het probleem en samen met de therapeut wordt er concreet aan een oplossing gewerkt. Ook de cognitieve therapie sessies omvatten vaak minimaal 2 uur (soms 3 of 4 uren). Het doel van deze meeruren sessies is dat men samen met de therapeut de nodige tijd krijgt om aan het probleem te werken. Bovendien bieden meeruren sessies beter resultaat én verkorten de behandelduur. Ct is vooral gericht op het leerproces om het onredelijke denken te toetsen en te veranderen in meer redelijke denkpatronen.

Gedragstherapie

Indien er sprake is van vermijdingsgedrag, is gedragstherapie noodzakelijk.
Bij paniekstoornis is het doel van de Gt dat u ALLES ALLEEN weer leert doen, ZONDER ANGST.
Bij mensen met een dwangstoornis is het doel: het verminderen of stoppen van dwanghandelingen.
Bij sociale angst is het doel: in sociale situaties weer 'gewoon met een goed gevoel' kunnen functioneren. Vooraf bepaal je samen met je therapeut de doelen die je bereiken wilt en je therapeut zal je alles duidelijk maken over het verloop van de behandelstappen. De Gt vindt plaats in dagsessies van ongeveer 5 tot 7 uur. U kunt zelf (in overleg met ons) mee bepalen hoeveel tijd nodig is om het gewenste doel te bereiken. Elke dagsessie wordt met positief resultaat afgerond.

3de Fase: Evaluatie, afronding en opvolging

Na elke sessie wordt er geëvalueerd. Blijkt dat het gewenste doel is bereikt, dan kan de behandeling worden afgerond. U krijgt dan nog taken (opdrachten) om thuis zelfstandig verder te werken. Deze opdrachten worden na 2 tot 3 weken geëvalueerd.

Na afronding van de behandeling blijven wij u nog 1 tot 2 jaar volgen. Ook de afbouw van de medicatie volgen wij waarbij u de nodige steun of begeleiding krijgen kunt.

Residentieel verblijf

Voor mensen die van ver moeten komen is de mogelijkheid residentieel te overnachten. In de buurt zijn er enkele hotels (van verschillende prijsklasse). Tijdens een verblijf in een hotel zijn we stand-by.

Neem contact met ons op

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be
Tel. :    0032 (0)89 714274

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier