Blended care behandeling

Digitalisering

Zoals in veel andere sectoren en vakgebieden, wordt er ook in de zorg veel gedigitaliseerd. Met alle bijkomende effecten van dien. Blended care en eHealth zijn termen die in dit verband steeds vaker voorbijkomen. De visies hierop lopen nogal uiteen. De één ziet het als een prachtige toekomst met intensieve samenwerking tussen de cliënt en de zorgverlener; voor de ander is het een ernstige bedreiging voor de privacy van alle betrokkenen bij een dossier. Weer anderen beschouwen het als een vorm van business, gemakkelijk geld verdienen.

Wat is blended care?

Wat verstaan we precies onder blended care?  Blended care is een combinatie tussen een face to face (FtF) hulpverlening en online hulpverlening.  We spreken van eHealth als er digitale hulpmiddelen  worden ingezet.

Blended care kan voordelen bieden in termen van efficiency, kwaliteit en kostenbesparing. Denk bijvoorbeeld aan participatie van de cliënt in zijn eigen werkdossier. Bij de toepassing van cognitieve gedragstherapie is er al een open en transparante samenwerking tussen therapeut en cliënt. Dit betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de opgedragen oefeningen en huiswerktaken. Het consept van blended care zou hier goed bij kunnen aansluiten.

Face to face (FtF) een professionele noodzaak

Therapeuten die hun vak ernstig, professioneel en deontologisch willen benaderen weten dat een face to face behandeling primeert. Neem nu een diagnosestelling. Om een correct en verantwoorde diagnose te kunnen stellen, is het 'zien' van de cliënt een noodzaak. Een diagnostisch gesprek via een 'schermpje' is verwerpelijk. Woorden, stemkleur, bewegingen, blikken, houding zijn signaal-ingrediënten die via een 'schermpje' nooit helder te duiden zijn. Dit is maar één voorbeeld.

Dit geldt ook voor cognitieve interventies (gesprekken met o.a. analyserende duidingen). Niet enkel vanuit een deontologisch zicht, maar vooral ook naar de cliënt toe. Cliënt heeft recht op een open gesprek en in een vertrouwelijke sfeer, te kunnen zeggen wat hij/zij graag wil zeggen.  Want hoe beïnvloed de digitalisering de privecy van de cliënt?

Website's ... voorzichtigheid geboden!

Bij het opzoeken van allerlei websites met betrekking tot 'angsten' en 'angststoornissen' vinden we heel wat sites die enerzijds nogal commerciëel gekleurd zijn, anderzijds méér de indruk van een 'publiciteit' geven. Behandelaars presenteren zich als  'mode-figuren' om hun producten te verkopen.  Te zwijgen over charlatans die niet eens het verschil weten tussen de verschillende angststoornissen. Al hun informatie hebben ze van dr. Google 'gestolen' of van andere professionele websites. Sommigen verkopen zich als 'angstcoach', terwijl ze de grondbeginselen van coaching niet eens kennen.

Angststoornissen behoren nu eenmaal tot het medisch domein. Dit betekent dat een therapeut op z'n minst een medisch-psychologische of paramedische opleiding én ervaring moet hebben. Als cliënt is het natuurlijk niet makkelijk dit onderscheid te kunnen maken. De meest beste en betrouwbare manier is, schakel je huisarts (of psychiater) hierbij in. Bevraag je. En vraag ook dat de therapuet met je huisarts kan/mag contact opnemen. Hiermee dek je grotendeels jezelf en het medisch-psychologisch domein van angststoornissen.

Het Angstcentrum is reeds van 1996 actief in België.  Ervaring en expertise is belangrijk. Dit neemt zeker niet weg, dat heel wat psychologen of groepspraktijken van psychologen, hun cliënt ernstig nemen en goed weten waarmee ze bezig zijn.

Privacy

Terugkomend op blended care behandeling. Privacy, een thema waarover de laatste jaren heel wat over te doen is. Men hoort zich met de Europese privacywetgeving, de AGV, te conformeren. Is er een privacy risico bij blended care? Ja. Want alle persoonlijke informatie die digitaal opgeslagen wordt, vormt een privacy risico. Hiermee wordt dan ook bedoeld: opgeslagen informatie door anderen. Indien je zelf persoonlijke informatie op facebook, youtube en meer van die mediamogelijkheden aanbiedt, ben je zelf verantwoordelijk. Logisch.

Als het gaat om medische en gevoelige informatie van de cliënt zoals die in de zorg verwerkt wordt, dan kan dit en probleem zijn of worden. Sommige hulpverlenende sites geven in hun website aan dat ze zich aan de AVG regels conformeren. Maar is dat zo? En hoe kun je dat controleren?  Mensen worden zich steeds meer bewust van hun privacy. Beeldbellen, online aanmeldingen en mailcorrespondentie  zijn nu eenmaal heel gevoelig voor inbreuken. Hoe moeten of kunnen we hiermee dan omgaan?  Want de tijd van de postbode zijn we stilaan aan het verlaten. De zoektocht om betere en veiligere methoden te ontwikkelen om de privacy zo goed als kan te garanderen, is nog steeds bezig. Ten spijt zijn we nu eenmaal genoodzaakt om van de digiatale wereld gebruik te maken.  Het Angstcentrum blijft mogelijkheden inbouwen om de privacy zo optimaal mogelijk te maken. Eén van deze veiligheden is het gebruik maken van een extern opslag systeem, waarin het dossier van de cliënt is opgeslagen. Daarnaast zoeken we naar een methode waarbij alle dossier-documenten van een code zijn voorzien. De naam onder die code is dan enkel bij het Angstcentrum bekend.

Waarom dan toch blended care?

Zoals reeds aangegeven, is blended care een combinatie tussen face to face en digitalisering.  Belangrijk te vermelden hierbij is dat de face to face consulten (interventies) de hoofdschotel van de behandeling dienen zijn. Blended care is een praktische toevoegende aanvulling.  Blended care biedt dan weliswaar enkele belangrijke voordelen.

Efficiëntie

Het uitwisselen van gegevens via digitale wegen gaat snel. Dat bespaard tijd. Tijd die ten volle aan de cliënt kan worden gegeven. Daarnaast kan efficiëntie ook worden gezien als een optimale participatie van de cliënt aan zijn eigen behandeling. Voorbeeld: de cliënt die zijn/haar eigen gesprekverslag schrijft, zijn/haar huiswerktaken kan doorsturen en/of dat er sneller op eventuele vragen geantwoord kan worden.

Kwaliteit

Efficiëntie biedt ook meer kwaliteit. Door zelf actief betrokken te zijn bij het behandelproces zal de kwaliteit van de behandeling ten goede komen. Dit sluit perfect aan bij cognitieve gedragstherapie.

Kostenbesparend

Tijdsbesparing betekent ook kostenbesparing. Het Angstcentrum werkt sowieso al in bloksessies van meerdere uren (dus geen één-uur sessies) hetgeen opzich al een tijds- en kostenbesparing voor de cliënt is. Indien daarnaast aanvullend blended care momenten kunnen worden ingbouwd kunnen kosten extra worden bepaart.

Een keuze

Als cliënt mag en kun je zelf kiezen. Of een volledige face to face behandeling of een combinatie met blended care.  Je krijgt (bij je intake) voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen. Tenslotte ben je je eigen regisseur van je behandeling. Dat maakt je ook niet afhankelijk van de therapie en therapeut. Ons doel is: de ander helpen zichzelf te helpen.

Neem contact met ons op

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier