Posttraumatische stressstoornis

PTSS

Als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis uit het korte of lange verleden kunnen zich angstklachten ontwikkelen. Het gaat hier om een ingrijpende gebeurtenis die men zelf heeft meegemaakt, maar ook om een ingrijpende gebeurtenis waarvan men getuige was, en later hierdoor angstklachten heeft ontwikkeld.

De klachten onderscheiden zich in drie groepen:

 • klachten met betrekking tot herbeleving;
 • tot vermijding;
 • en tot verhoogde waakzaamheid.

Herbeleving van de traumatische gebeurtenis gebeurt op ten minste één van de volgende manieren:

 • De herinneringen aan de gebeurtenis komen op opdringende wijze steeds terug.
 • Terugkerende, beangstigende dromen over de gebeurtenis.
 • Een plotseling handelen of voelen alsof de gebeurtenis plaatsvond.
 • Bij blootstelling aan gebeurtenissen die (sterk) lijken op de traumatische gebeurtenis ervaar je als een intens psychisch lijden.
 • Somsreageer je met lichamelijke verschijnselen bij een confrontatie met gebeurtenissen die lijken op het oorspronkelijke trauma.

De vermijding komt tot uiting doordat je allerlei pogingen doet om gesprekken, gedachten en situaties die met het trauma verband hebben (of er op lijken) tracht te vermijden.

Tevens zijn er dikwijls klachten van:

 • slaapmoeilijkheden
 • het minder of niet meer kunnen uiten van gevoelens
 • weinig of geen toekomst-verwachtingen meer hebben
 • prikkelbaarheid
 • moeite met concentreren
 • overmatige waakzaamheid
 • overdreven schrikreacties

Meestal is de veronderstelling dat het trauma de OORZAAK is van de huidige angst(en), waardoor deze angst blijft aanhouden. Dit betekent dan voor je:  ‘er is niets meer aan te doen, ik zal mijn leven lang angstig blijven en ermee moeten leven’. Dit is onjuist! Een oorzaakgerichte behandeling biedt een goede mogelijkheid deze angst aan te pakken. En met oorzaakgerichte behandeling wordt bedoeld: niet het verleden wordt behandeld, wèl de oorzaak van de angst.

Over welke trauma's gaat het?

De meest voorkomende trauma's zijn:

 • Oorlogsgeweld
 • Martelingen
 • Verkrachting / aanranding
 • Fysieke- en psychische mishandeling
 • Pesterijen
 • Natuurgeweld (overstroming / aardbeving)
 • Verkeersongeval (auto / bus / trein / vliegtuig)
 • Partnergeweld
 • Kindergeweld

Partnergeweld

Nog steeds is partnergeweld taboe. Men is bang er over te praten. Partnergeweld heeft dikwijls zeer ernstige gevolgen. Traumatische ervaringen en gevolgen bij partnergeweld zijn niet enkel van lichamelijke aard, maar vooral ook van psychische aard. De beklemmende dagelijkse angst voor wat gebeuren kan is ondraaglijk. In België overlijden zelfs bijna 200 mensen per jaar als gevolg van partnergeweld.

Hier spreken we niet van een angststoornis, maar van reële angst, welke zich later in een angststoornis kan ontwikkelden. Preventieve hulp is dan noodzakelijk. Er bestaan specifieke hulpcentra voor partners die lijden onder partnergeweld.

Het Angstcentrum kan enkel hulp bieden aan mensen die lijden van de traumatische gevolgen van partnergeweld. Wij behandelen de traumatische gevolgen, we bemiddelen niet tussen de partners.

Kindergeweld

Het mishandelen van een kind (zowel lichamelijk, seksueel als psychisch) kan zéér ernstige traumatische gevolgen voor het kind hebben, ook later. 

Ondanks dat wij als hulpverlener beroepsgeheim hebben, is het niet uitgesloten dat bij kindergeweld, wij genoodzaakt zijn tot een meldingsplicht !


Neem contact met ons op

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

Meer angststoornissen