Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Waarom gegeneraliseerd?

Gegeneraliseerd wijst al op ‘algemene angst’, hetgeen betekend dat je je zorgen maakt over ‘alles en nog wat’.  Opvallend hierbij is dat piekeren op de voorgrond staat en een centrale rol speelt.

Deze vorm van angststoornis wordt door enkele onderzoekers als omstreden beschouwd omwille van het feit dat deze angststoornis als duidelijk apart omschreven ziektebeeld kennelijk minder vaak voorkomt. Echter, uit de praktijk stellen we vast dat GAS wel degelijk heel specifieke kenmerken heeft.

Wel blijkt dat de symptomen van de GAS dikwijls ook bij andere angststoornissen aanwezig zijn.
Anderen beweren dat de GAS een duidelijk aparte angststoornis is.

Hoe herken je een gegeneraliseerde angststoornis?

Volgens de DSM-5 wordt GAS weliswaar als aparte angststoornis beschreven.  (DSM-5, p.330, 2013)

A. Een overmatige angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) die gedurende minstens zes maanden aanwezig zijn, en betrekking hebben op een aantal gebeurtenissen of activiteiten (zoals prestatie op het werk of school).

B. Men vindt het moeilijk om deze bezorgdheid onder controle te krijgen en/of te houden.

C. De angst en bezorgdheid gaan gepaard met drie (of meer) van de volgende zes symptomen (verschijnselen), die meer dagen wel dan niet aanwezig zijn:

 • Rusteloosheid; opgedraaid of gespannen gevoel.
 • Snel vermoeid raken.
 • Moeite met zich te concentreren, of ergens niet op kunnen komen.
 • Prikkelbaarheid.
 • Spierspanning.
 • Slaapstoornis (moeite met inslaap te komen of doorslapen, of een onrustige slaap met het gevoel niet uitgerust te zijn.

Verder nog opvallende kenmerken zijn:

 • Op scherp staan, een verhoogde alerheid.
 • Voortdurend piekeren over 'alles en nog wat'. Meestal dramatisch of catastrofaan gekleurd.
 • De rusteloosheid uit zich wel eens met 'ijsberen'.
 • Interesseverlies (gezin, hobby, werk, sociale contacten).
 • Zich somber, nutteloos voelen met vaak schuldgevoelens.
 • Steeds 'risicofactoren' bedenken dat er 'iets' mis kan gaan, of iets catastrofaals kan gebeuren.
Piekeren en andere angststoornissen

Uit de praktijk hebben we vastgesteld dat 'piekeren' een typische klacht is die bij de andere angststoornissen ook voorkomt. Echter is er een duidelijk verschil. We zetten ze even kort op een rij:

 • Bij de paniekstoornis gaat het piekeren vooral over de bezorgdheid weer een paniekaanval te kunnen krijgen (HET weer krijgen). Of het piekeren kan gaan over mogelijke ernstige gevolgen zoals het krijgen van een hartinfact, hersenbloeding, gek worden of jezelf verliezen.
 • Bij een sociale angst gaat het piekeren dikwlijs om thema's zoals: kunnen falen, fouten kunnen maken, de mist ingaan, zich mogelijk belachelijk kunnen maken of stom (en dom) over te komen bij anderen of wat anderen van je kunnen denken.
 • Bij een dwangstooornis zijn het 'dwanggedachten' die voortdurend bij je opkomen. Deze dwanggedachten lijken op 'piekeren'.
Kun je er iets aan doen?

JA.  Op de eerste plaats is een behandeling er op gericht om het piekeren te doorbreken. Hiervoor zijn er speicifieke oefeningen. Dat neemt niet weg dat je een zekere bezorgdheid zult blijven behouden. Met andere woorden 'iets meer bezorgd zijn dan een ander'.  Maar het 'lijden' onder die bezordgheid kun je aanpakken. Naast cognitieve therapie wordt deze vaak ook aangevuld met ACT.Neem contact met ons op

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

Meer angststoornissen