Fibromyalgie


Wat is nu precies fibromyalgie?

Letterlijk bestaat het woord 'fibromyalgie' uit twee woorden: 'fibro' en 'myalgie'. Fibro komt van het woord fibrillen. Dit zijn vezels die samen een bundel vormen. Zoals een spierbundel. Myalgie staat voor 'pijn aan de spieren'.  Kortweg betekent fibromyalgie dus: spierpijn of pijnlijke spieren.

Wetenschappelijk is er nog geen duidelijkheid en/of consensus over wat nu precies de juiste oorzaak is van fibromyalgie. Wel stellen we vast dat bij mensen met een angststoornis dikwijls spierpijnklachten voorkomen. Logisch: als je voortdurend angstig, gespannen en onder stress staat, zullen ook de spieren hierop reageren. Ze staan onder een voortdurende spanning. Dit heeft als gevolg: pijn ! 

In die zin is fibromyalgie dus eerder een gevolg, en mogelijk geen ziekte op zichzelf. In de praktijk, bij het behandelen van angststoornissen,  blijkt dat na verloop van tijd de spierklachten verdwijnen.

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Voortdurende angst, stress en onrust zijn voeding om vermoeidheidsklachten te ontwikkelen. Heb je daarnaast nog spierpijnen (firbromyalgie) dat raakt je lichaam uitgeput. De moeheid slaat toe. Slaapproblemen (en piekeren) zijn bijkomende gevolgen. Als zo'n situatie lang duurt en chronisch wordt, spreekt men van een chronische vermoeidheid.

Het is niet de bedoeling om fibromyalgie als ook CVS te bagatelliseren of als ‘flauwe kul’ of aanstellerij te beschouwen. Waar we als behandelcentrum wel degelijk aandacht aan geven, is dat als er angst- en spanningsklachten en mogelijk nog andere emotionele problemen aan de basis liggen, deze goed te behandelen.

Neem contact met ons op

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

Meer angststoornissen