AngstCentrum

   

     

       Socrato

 
    Consultatie-, Advies- en Behandel-
    centrum voor angsten en fobieën.


 
   Coaching en Trainingscentrum voor
relationele en sociaal-
emotionele problemen.


Home    Wie zijn we?    Onze visie    Agenda    Nieuwsbrief    Contact

 


Sinds eind maart hebben wij een vernieuwde website. Neem rustig een kijkje en zie wat wij misschien voor jou kunnen betekenen!

 

Schrijf je hier gratis in voor onze nieuwsbrief!

*  Naam:
*  Uw emailadres:
*  Vanwege:

 

Sociale angsttrainingen

Als u lijdt aan een sociale angststoornis zijn er verschillende trainingen die in groepsverband gevolgd kunnen worden. Het doel van deze trainingen is het verminderen van angst en het daarbij behorende vermijdingsgedrag. Cognitieve therapie, het oefenen van sociale vaardigheden, confrontaties geleidelijk aan opzoeken en taakconcentratie, staan bij deze trainingen centraal.

Nadruk op gedragstherapie

Bij de eerste driedaagse training wordt er na een intakegesprek en educatieve sessie begonnen met cognitieve therapie. De eerste twee dagen worden alle angstige denkpatronen in kaart gebracht en worden alternatieve verklaringen geformuleerd. Daarna wordt begonnen met gedragstherapie waarin sprake is van het uitvoeren van praktische opdrachten. Na deze twee dagen vindt er na een aantal weken een follow-up sessie plaats die een dag in beslag neemt. De deelnemers hebben kunnen oefenen in de thuissituatie met hun nieuw aangeleerde technieken en tijdens deze sessie wordt de voortgang besproken en worden er opnieuw praktische oefeningen gedaan. Deze training is vooral geschikt voor mensen die lijden aan een sociale angststoornis met vermijdingsgedrag.

Nadruk op cognitieve therapie

Een andere driedaagse training in ons aanbod voor mensen met een sociale angststoornis die geen vermijdingsgedrag vertonen, is een training waarin de nadruk wordt gelegd op assertiviteit en foutieve denkpatronen die met de angst in verband staan. Er worden twee gedaan in de groep. Na deze twee dagen wordt er thuis geoefend met de aangeleerde technieken en na een aantal weken vindt er een eendaagse follow-up sessie plaats waarin de voortgang wordt besproken.

Incidentele trainingsdagen

Buiten dit meerdaagse trainingsaanbod worden er ook eendaagse trainingen gegeven met iedere keer een wisselend thema. Te denken valt bijv. aan spreken voor een grote groep of faalangst op studiegebied. De actuele data en thema's zijn op onze agenda  terug te vinden.

Locatie Lanaken


Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

Locatie Londerzeel


Maldersesteenweg 44/1
1840 Londerzeel
België

Locatie Cadier en Keer


Raadhuisplein 6
6267 CW Cadier en Keer
Nederland

 

Bastings Webdesign