AngstCentrum

   

     

       Socrato

 
    Consultatie-, Advies- en Behandel-
    centrum voor angsten en fobieën.


 
   Coaching en Trainingscentrum voor
relationele en sociaal-
emotionele problemen.


Home    Wie zijn we?    Onze visie    Agenda    Nieuwsbrief    Contact

 


Sinds eind maart hebben wij een vernieuwde website. Neem rustig een kijkje en zie wat wij misschien voor jou kunnen betekenen!

 

Schrijf je hier gratis in voor onze nieuwsbrief!

*  Naam:
*  Uw emailadres:
*  Vanwege:

 

Posttraumatische stressstoornis

Als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis uit het korte of lange verleden kunnen zich angstklachten ontwikkelen. De klachten onderscheiden zich in drie groepen:

 • klachten met betrekking tot herbeleving;
 • tot vermijding;
 • en tot verhoogde waakzaamheid.

Herbeleving van de traumatische gebeurtenis gebeurt op ten minste één van de volgende manieren:

 • De herinneringen aan de gebeurtenis komen op opdringende wijze steeds terug.
 • Terugkerende, beangstigende dromen over de gebeurtenis.
 • Een plotseling handelen of voelen alsof de gebeurtenis plaatsvond.
 • Bij blootstelling aan gebeurtenissen die (sterk) lijken op de traumatische gebeurtenis ervaart de betrokkene een intens psychisch lijden.
 • De betrokkene reageert met lichamelijke verschijnselen bij confrontatie met gebeurtenissen die lijken op het oorspronkelijke trauma.

De vermijding komt tot uiting doordat men allerlei pogingen doet om gesprekken, gedachten en situaties die met het trauma verband hebben (of er op lijken) tracht te vermijden.

Tevens zijn er dikwijls klachten van:

 • slaapmoeilijkheden
 • het minder of niet meer kunnen uiten van gevoelens
 • weinig of geen toekomst-verwachtingen meer hebben
 • prikkelbaarheid
 • moeite met concentreren
 • overmatige waakzaamheid
 • overdreven schrikreacties

Meestal is de veronderstelling dat het trauma de OORZAAK is van de huidige angst(en), waardoor deze angst blijft aanhouden. Dit betekent dan voor de betrokkene: ‘er is niets meer aan te doen, ik zal mijn leven lang angstig blijven en ermee moeten leven’. Dit is onjuist! Een oorzaakgerichte behandeling biedt een goede mogelijkheid deze angst aan te pakken. En met oorzaakgerichte behandeling wordt bedoeld: niet het verleden wordt behandeld, wèl de oorzaak van de angst.


Partnergeweld

Nog steeds is partnergeweld taboe. Men is bang er over te praten. Partnergeweld heeft dikwijls zeer ernstige gevolgen. Traumatische ervaringen en gevolgen bij partnergeweld zijn niet enkel van lichamelijke aard, maar vooral ook van psychische aard. De beklemmende dagelijkse angst voor wat gebeuren kan is ondraaglijk. In België overlijden zelfs bijna 200 mensen per jaar als gevolg van partnergeweld. Hier spreken we niet van een angststoornis, maar van reële angst, welke zich later in een angststoornis kan ontwikkelden. Preventieve hulp is dan noodzakelijk. Er bestaan specifieke hulpcentra voor partners die lijden onder partnergeweld. Het Angstcentrum kan enkel hulp bieden aan mensen die lijden van de traumatische gevolgen van partnergeweld. Wij behandelen de traumatische gevolgen, we bemiddelen niet tussen de partners.

 

Herkent u de klachten van ?

"k ben nu 45 jaar, werkloos en nog steeds single. Ondanks dat ik als 18 jarige, na de humaniora, rechten ben gaan studeren, zit ik nog steeds thuis. Na mijn studie kreeg ik een job als juridisch adviseur bij een verzekeringsmaatschappij. Na verschillende seksuele intimidaties door de directeur, heb ik na anderhalf jaar zelf ontslag genomen. Ik zou deze situatie mogelijk beter hebben kunnen aanpakken als ik niet met dat belast verleden zat. Ik was zes jaar toen het allemaal begon. De broer van mijn moeder.......... "         Lees meer!

Locatie Lanaken


Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

Locatie Londerzeel


Maldersesteenweg 44/1
1840 Londerzeel
België

Locatie Cadier en Keer


Raadhuisplein 6
6267 CW Cadier en Keer
Nederland

 

Bastings Webdesign