AngstCentrum

   

     

       Socrato

 
    Consultatie-, Advies- en Behandel-
    centrum voor angsten en fobieën.


 
   Coaching en Trainingscentrum voor
relationele en sociaal-
emotionele problemen.


Home    Wie zijn we?    Onze visie    Agenda    Nieuwsbrief    Contact

 


Sinds eind maart hebben wij een vernieuwde website. Neem rustig een kijkje en zie wat wij misschien voor jou kunnen betekenen!

 

Schrijf je hier gratis in voor onze nieuwsbrief!

*  Naam:
*  Uw emailadres:
*  Vanwege:

 

Onze behandelvisie


Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling die de afgelopen tien tot vijftien jaar is voortgekomen vanuit de al langer bestaande gedragstherapie en cognitieve therapie.
In de cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die cliënten hanteren. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt somber, angstig of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt men in zo'n geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Zo'n onderzoek wordt door de therapeut en cliënt in nauwe samenwerking ondernomen. Vervolgens wordt, waar relevant, uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde oefeningen en huiswerkafspraken.
In de gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Hoe je doet is immers van invloed op hoe je je voelt. Wie bijvoorbeeld uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Binnen de gedragstherapie brengt men de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voorkomen eerst in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt met behulp van oefeningen en huiswerk om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het in kaart brengen van problematisch gedrag als het bedenken en inoefenen van beter passend gedrag is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut. Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie, de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op diens manier van doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig aan beide aspecten.

Ieders vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan meestal wordt gedacht. Wij zien iedere cliënt als individu, maar we werken veel in groepsverband. Zo wordt heel voelbaar dat niemand alleen is op de wereld, en niemand de enige is met een probleem.

Werkwijze
Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De therapie stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Er wordt veel gewerkt met oefeningen en huiswerk. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.

 

 

 

 

Locatie Lanaken


Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

Locatie Londerzeel


Maldersesteenweg 44/1
1840 Londerzeel
België

Locatie Cadier en Keer


Raadhuisplein 6
6267 CW Cadier en Keer
Nederland

 

Bastings Webdesign