AngstCentrum

   

     

       Socrato

 
    Consultatie-, Advies- en Behandel-
    centrum voor angsten en fobieën.


 
   Coaching en Trainingscentrum voor
relationele en sociaal-
emotionele problemen.


Home    Wie zijn we?    Onze visie    Agenda    Nieuwsbrief    Contact

 


Sinds eind maart hebben wij een vernieuwde website. Neem rustig een kijkje en zie wat wij misschien voor jou kunnen betekenen!

 

Schrijf je hier gratis in voor onze nieuwsbrief!

*  Naam:
*  Uw emailadres:
*  Vanwege:

 

Emetofobie

Emetofobie betekent: bang zijn om over te geven (te braken). Men spreekt ook wel eens van een braakfobie. De laatste jaren stellen wij in het Angstcentrum vast dat er steeds meer mensen aanmelden met deze klacht: bang zijn om over te geven, te braken.

Deze angst voor braken beheerst een groot deel van het dagelijks leven. Dit betekent: eten, drinken, werken, vrije tijd, omgang met andere mensen, plekken (winkels, restaurants, cafe's, openbare plaatsen), reizen en bezoeken bij vrienden, hebben invloed op de betrokkene. Vandaar dat ALLES gebeurt (doen en laten) in functie van: geen risico lopen te kunnen overgeven en daarom worden dan ook genoemde situaties vaak vermeden.
Anderen zien overgeven is dan ook een trigger om zeer angstig te worden. Vaak gaat deze angst ook gepaard met paniekaanvallen. Gezien paniekaanvallen dikwijls misselijkheid veroorzaakt, wordt deze misselijkheid óók als dreiging beschouwd. De betrokkene is dan ook dikwijls bang voor paniekaanvallen.

Emetofobie wordt gekenmerkt door twee opvallende verschijnselen: het voortdurend angstig en bezorgd zijn dat men zou kunnen/moeten overgeven (angstige gedachten) én alles doen om te voorkomen dat men zou kunnen overgeven.

De angstige gedachten dat men zou kunnen/moeten overgeven zijn zéér hardnekkig, extreem en hebben een dwangmatig karakter. Bij alles wat men doet, eet, waar men is, met wie men contact heeft, waar men naar toe gaat staan in het teken van ‘angst te moeten overgeven’.

 
Misselijkheid

Misselijkheid blijft bij de meeste mensen met emetofobie een belangrijke rol te spelen. Misselijkheid staat bij hun gelijk aan overgeven. Misselijkheid betekent een hoog risico om te moeten overgeven. Men beschouwt het niet eens als een risico, maar als een FEIT.
Naast de angstige gedachten zal de emetofoob alles ondernemen om te voorkomen misselijk te worden met het risico te moeten overgeven. Dit vertaalt zich in allerlei rituelen en vermijdingen van situaties/omstandigheden/mensen.

Zoals: Letten op wat men eet en drinkt, letten op vervaldata van voedsel/drank, mensen vermijden die ziek zijn (griep, diarree enz…, hetgeen een vorm van smetvrees kan aannemen –niet te verwarren met OCS), bepaalde mogelijk besmette objecten niet aanraken of het zien overgeven van een ander vermijden. Deze lijst kan met tientallen gedragingen aangevuld worden.

Het eetgedrag van een emetofoob wordt wel eens verward met anorexia. Dit is onterecht omdat de achterliggende drijfveren van anorexia geheel anders zijn dan deze bij een emetofoob. Het belangrijke verschil is dat iemand met anorexia niet bang is om over te geven, vaak integendeel: namelijk dat overgeven een opluchting geeft.


Hoe ontstaat emetofobie?

Op de eerste plaats wordt er koppeling gemaakt tussen overgeven en angst. Of met andere woorden: overgeven veroorzaakt angst. Deze koppeling gaat dan een eigen leven leiden. Er zijn veel emetofoben die nooit hebben overgegeven, anderen enkel éénmaal of zeer sporadisch. Anderen hebben het gezien bij iemand anders. Het is ook niet uitgesloten dat ouders onjuiste informatie/boodschappen hebben gegeven waardoor er een koppeling ontstaat: overgeven = angst.

Deze voorbeelden zijn enkel aanleidingen, maar niet OORZAKEN. De oorzaak is gelegen in deze koppeling zelf en mogelijke andere (denk) systemen. Dit betekent dat emetofobie ook behandelbaar is, weliswaar niet gemakkelijk, maar wel NODIG.

Binnen de hulpverlening wordt al te vaak een verkeerde diagnose gesteld, zoals: anorexia, pleinvrees of smetvrees. Dit met als gevolg dat emetofoben regelmatig tot zelfs vaak niet adequaat geholpen/behandeld worden.

Sommige mensen durven niet in behandeling te gaan omdat ze bang zijn dat ze dan 'moeten' overgeven. 'Doe het maar, je zult merken dat het niet zo erg is....'.
Dit is een misopvatting. De ANGST moet worden aangepakt. Alqs er geen angst meer is, dan is het ook niet nodig dat men de confrontatie met overgeven moet aangaan. Deze keuze kan men zelf maken tijdens de behandeling. Maar men wordt niet gedwongen te 'moeten' overgeven.

Gezien emetofobie dikwijls gepaard gaat met andere gevoelens, zoals onzekerheid, weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld, worden deze gevoelens tijdens de behandeling ook aangepakt.

 

Herkent u de klachten van Veerle?

"Ik was 14 jaar toen ik voor het eerst merkte ‘bang te zijn om over te geven’. Op school was er een korte griep epidemie. Tijdens de les moest iemand plots heel fel overgeven. Ik schrok er dermate van dat ik de hele dag letterlijk me angstig en ongemakkelijk voelde. Ik kreeg van die ‘voorstellingen’ dat ik ook  plots in de klas, tijdens de les waar iedereen bij was, zou kunnen overgeven........... "         Lees meer!

Locatie Lanaken


Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

Locatie Londerzeel


Maldersesteenweg 44/1
1840 Londerzeel
België

Locatie Cadier en Keer


Raadhuisplein 6
6267 CW Cadier en Keer
Nederland

 

Bastings Webdesign