Dertig jaar (30) ervaring en expertise is een belangrijk gegeven om angsten & emotionele problemen te behandelen

 

Angstcentrum in Vlaanderen

Vanaf 2023 kunnen mensen uit onderstaande drie regio's zich bij Het Angstcentrum aanmelden. Men wordt dan voor een eerste kennismaking, diagnose en een eerste psycho-educatieve sessie (= halve dag) in Limburg (Lanaken) uitgenodigd. Daarna wordt je voor verdere behandeling naar één van de drie regio's doorverwezen naar een Samenwerkende Partner. Hiermee beperken we de afstanden binnen een actieradius van ongeveer 30 tot 70 KM.

Regio 1:    Limburg en Kempenstreek

 Regio 2:   Aalst   (zoals: Gent, Sint Niklaas, Lokeren, Dendermonde, Londerzeel, Rand Brussel, Asse, Oudenaarde, Ninove, zelfs regio Antwerpen….)

 Regio 3:   volledige Kuststreek,  Koksijde (en Brugge, Veurne, Nieuwpoort…)

Huidige wachttijden:  deze liggen tussen 3 en 5 weken. Om verdere wachttijden te voorkomen zijn voor de volwassenen de DINSDAGEN + DONDERDAGEN voorzien voor de intake + je eerste educatieve sessie (dus een volledige namiddag). De WOENSDAGEN (namiddag) zijn voorzien voor kinderen beneden de 15 jaar.

BELANGRIJK: Gezien we alle moeite doen de wachtlijst zo kort mogelijk te houden, vragen we met nadruk dat de datum van uitnodiging ook gerespecteerd wordt. Bij annulatie  graag 48 uur vooraf zodat andere mensen sneller terecht kunnen. Dit betekent ook dat de voorgestelde datum (eerste uitnodiging) liefst binnen drie dagen bevestigd dient te worden. Deze werkwijze biedt ons de mogelijkheid de wachtlijst zo kort mogelijk te houden.

ONLINE-BEHANDELINGEN

Wees voorzichtig met aanbiedingen 'online behandelingen'. Ten eerste is een persoonlijk contact noodzakelijk om een objectief beeld te krijgen van je klachten. Dit kan NOOIT via online. Ten tweede: als het gaat om behandelingen (ook door psychologen aangeboden) dan is dit zeer onprofessioneel. Enkel voor eventuele opvolging of korte interventies kan het een hulpmiddel zijn (dan zonder kosten). Online behandelingen kunnen zelfs zeer duur zijn, terwijl de therapeut achter het schermpje zit.  Een persoonlijk contact is vertrouwelijk  en veilig, terwijl internet geen garantie voor veiligheid kan bieden. (privacybescherming).

Opgelet:  de laatste jaren verschijnen er op internet (en facebook) allerlei 'angst-coach' 'hyperventilatie-coach', 'online-programma's paniek', 'bach-remedie', zelfs Electrotherapie Stimulators (Neuroces) een apparaatje om angst en depressie te behandelen (met pseudo-wetenschappelijke informatie), Mind Tuning programma's (Frijters BV), Geert Verschaeve  en allerlei alternatieve zogenaamde behandelingen via 'schermpjes'. De meesten zijn puur zakelijk met winstbejag.   Angststoornissen behoren nu eenmaal tot het (psycho) medisch vakgebied en behoren zowel diagnostisch alsook m.b.t. behandeling ernstig te worden genomen. Raadpleeg je huisarts en laat je goed adviseren. De medewerkers van Het Angstcentrum werken in samenwerking én overleg met de huisarts (en/of psychiater/doorverwijzer).

Het Angstcentrum (als eerste in België) heeft in 30 jaar een expertise m.b.t. angsten en emotionele problemen, opgebouwd.

Reeds meer dan 6000 cliënten met een angstprobleem werden via het Angstcentrum behandeld. 

Binnenkort zal het Angstcentrum in Vlaanderen 2 nieuwe locaties erbij krijgen. In Limburg zijn er reeds 2 locaties. Maar... men moet zich alsnog via de website 'aanmelding' aanmelden.

Er wordt zowel vanuit thuissituatie, als op locatie van de behandelaar een behandeling aangeboden.

Voor meer informatie zie verder op deze website.

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877
Tel. :    0032 (0)89 714274

 

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

Het eerste Angstcentrum in België

 

Het AngstCentrum (als eerste in België opgericht in 1996, (bezieler & oprichter Jos Jazie) biedt behandel-adviezen voor angststoornissen, zoals paniekstoornis (vroeger hyperventilatie genoemd), sociale angst, dwangstoornis, posttraumatische angst (PTSS), enkelvoudige fobieën, hypochondrie (ziektevrees) en emetofobie (bang om over te geven).

Het Angstcentrum heeft een doorverwijzende rol en werkt samen met professionelen en instanties in de geestelijke gezondheidszorg.

Naast angststoornissen wordt ook aandacht gegeven aan emotionele problemen, zoals: depressie, onzekerheid, schuld- en schaamtegevoelens, te kort aan zelfvertrouwen (zelfbeeld), eenzaamheid, minderwaardigheid  e.d.m.

De behandeling is klacht- en resultaatgericht, kortdurend en kostenbesparend.  De behandeling gebeurt in de regel in overleg met de huisarts of doorverwijzer.  

Het Angstcentrum volgt op de voet het wetenschappelijk gebeuren rond angststoornissen en mogelijke behandelmodellen. Studenten (psychologie) krijgen de mogelijkheid alhier hun stage te doen.  Tevens bieden we ook  preventie, voorlichting, cursussen en lezingen.

Doel van deze website

In 2002 verscheen de eerste website van het Angstcentrum op het net. Gezien het destijds de eerste website in België over Angsten was, werd gekozen voor een informatieve site.  Informatie  over de verschillende angststoornissen en behandelmogelijkheden,  was -en is nog steeds- primair.                                

Hoe neem je contact met ons op?

Om je aan te melden voor een eerste contact (of intakegesprek)  kun je het aanvraagformulier invullen. Hoe meer gegevens wij ontvangen hoe beter wij op je situatie kunnen anticiperen. Wij sturen je dan alle verdere nodige informatie via e-mail of nemen telefonisch contact met je op.

Bang voor de eerste stap?

Wij horen vaak dat men bang is om de eerste stap te zetten om contact met ons op te nemen. Wij begrijpen dat, maar kunnen je verzekeren dat je geen uitzondering bent. Na zo'n eerste gesprek + je eerste educatieve sessie,  kun je zelf nog beslissen of je verder wilt met een behandeling.   

ANGST... 'ermee leren leven'  is haast niet mogelijk. Ermee leren omgaan, je vrijheid terug herwinnen en nieuwe levensperspectieven ontdekken is onze boodschap. Dat is het resultaat dat we samen met je willen bereiken.

Therapie ?

Tijdens onze eerste gesprekken met mensen horen we regelmatig: 'Ik heb al heel wat therapieën gehad' of 'Ik ben al één of meerdere jaren in therapie'. Sommige mensen zijn ontgoocheld, hebben vaak veel kosten gehad, zonder gewenst resultaat.  Op de vraag: 'Weet je dan de juiste oorzaak van je angst en/of paniek, én hoe je er aan kunt werken?' Is het antwoord meestal: Nee! Vandaar dat wij altijd starten met een eerste sessie: een psycho-educatieve sessie. In deze sessie (samen met je partner of ouder(s)) krijgt je dan eerst een duidelijke uitleg over de oorzaak van je angst en/of paniek + hoe je er iets aan kunt doen. Begrijpen en inzicht hebben in je probleem is dus de eerste stap. Dan mag en kun je nog steeds zelf beslissen of deze behandeling je iets kan bieden.  Het is namelijk belangrijk dat je VOORAF duidelijk moet weten waar je aan toe bent, zodat je geen onnodige tijd en kosten hebt mocht je ertoe beslissen een behandeling niet te willen beginnen.  Het is bovendien je RECHT om vooraf goed geïnformeerd te worden.  Pas dan kun je ook een juiste beslissing nemen.

Een therapie of behandeling mag zich niet beperken tot 'gesprekjes'. Een goed open gesprek kun je ook met een vriend of vriendin hebben, daarvoor heb je vaak geen psycholoog of therapeut voor nodig. De taak van een psycholoog of therapeut is je te helpen om jezelf te LEREN helpen.  Naast het bieden van inzichten is het ook belangrijk dat je tools, technieken en vaardigheden LEERT om doelgericht en oplossend aan je (angst) probleem te kunnen werken.  Angst en emotionele problemen kun je enkel aanpakken als je inzicht hebt, begrijpt en weet HOE aan te pakken. Gesprekken dienen dan ook hierop gericht te zijn met als afronding: huiswerk en oefeningen. Op deze manier kan een behandeling kort, kostenbesparend, maar vooral resultaat gericht zijn. Langdurige behandelingen zijn dus absoluut niet nodig.

Hoe wordt een behandeling aangeboden?

Vanaf het begin, bij oprichting in 1996, werd gekozen voor méér-uren sessies of bloksessies van halve- of hele dag-sessies. Deze manier van ambulante behandeling is uniek in België.  Waarom méér-uren sessies? 

  • Er wordt voldoende en nodige tijd geïnvesteerd. 
  • Een sessie kan met een zeker resultaat worden afgerond.
  • De behandelduur is korter, maar vooral efficiënter.
  • Er wordt gewerkt met oefenmateriaal en huiswerktaken
  • Het is kostenbesparend
Behandelkosten

De gemiddelde kostprijs per één uur is normaal tussen de 65 en 75 euro (en zelfs bij sommigen meer) .  Voor veel mensen is dit een zware investering. Vandaar dat er met samenwerkende partners is afgesproken een betaalbaar kostenbeleid te voeren. Visie hierachter is: iedereen heeft recht op een behandeling.  Iedereen krijgt een korting.  Voor mensen met een laag inkomen (OCMW/werkloosheid/invaliditeit) is een sociaal tarief voorzien. Bij aanmelding sturen wij je op vraag per mail een overzicht van het kostenbeleid.  Voor de start van een behandeling wordt individueel het kostenbeleid afgesproken.

Bescherming persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In dit privacyreglement vertellen wij u meer over de verwerking van uw gegevens door het Angstcentrum.

Lees verder op 'Onze visie'