AngstCentrum

   

     

       Socrato

 
    Consultatie-, Advies- en Behandel-
    centrum voor angsten en fobieën.


 
   Coaching en Trainingscentrum voor
relationele en sociaal-
emotionele problemen.


Home    Wie zijn we?    Onze visie    Agenda    Nieuwsbrief    Contact

 


Sinds eind maart hebben wij een vernieuwde website. Neem rustig een kijkje en zie wat wij misschien voor jou kunnen betekenen!

 

Schrijf je hier gratis in voor onze nieuwsbrief!

*  Naam:
*  Uw emailadres:
*  Vanwege:

 

Cursus voor beginnende coaches die willen werken met de cognitieve gedragsbeïnvloeding

Wij bieden deze cursus aan voor een ieder die op een of andere manier nu of in de nabije toekomst andere mensen begeleidt, gesprekken voert, gedragingen ter discussie stelt ter verbetering of optimalisering van het gedrag van de ander. Het principe telt hier ook dat u de ander helpt, door middel van reflectie op zijn/haar gedrag zichzelf te helpen.
Wij denken aan personeelsfunctionarisen, leidinggevenden, sociaal maatschappelijk werkenden in de breeds mogelijke zin van het woord en voor alle doelgroepen, verpleegkundigen, ambtenaren, stage begeleiders, intecedenten etc. Kortom denken we aan mensen die de ander helpt met zijn/haar vraagstelling. Dus dienstverleners in de meest ruime zin van het woord.

De methodiek van de cognitieve gedragsbeïnvloeding staat centraal in de aangeboden cursus als wel de competenties, attitude en vaardigheden die daarvoor nodig zijn om via genoemde methodiek de ander te helpen.
Dus de vijf G' s (gebeurtenis, gedachten, gevoel(ens), gedrag en gevolg(en)) met de daaronder liggende visie dienen als basis voor deze cursus om je als coach te bekwamen.

De eerste drie bijeenkomsten staan in het teken van de theorie van de cognitieve gedragsbeïnvloeding. De rest van de avonden staan in het teken van training van uw competenties als beginnend coach. De cursus zal 10 keer plaatsvinden, telkens 3 uur in de avond. Locatie, tijd en start wordt nader bepaald in onze uitnodiging. De minimaal 8 deelnemers bepalen na de eerste cursusavond wanneer de volgende cursusavonden plaatsvinden. De cursus wordt afgesloten met een certificaat uitreiking als bewijs van deelname.
Wij werken met een wachtlijst, dus wie het eerst maalt wordt het eerst bediend.
Zie voor aanmelding het formulier elders op deze website.

 

Locatie Lanaken


Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

Locatie Londerzeel


Maldersesteenweg 44/1
1840 Londerzeel
België

Locatie Cadier en Keer


Raadhuisplein 6
6267 CW Cadier en Keer
Nederland

 

Bastings Webdesign