Dertig jaar (30) ervaring en expertise is een belangrijk gegeven om angsten & emotionele problemen te behandelen

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be
Tel. :    0032 (0)89 714274

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

CORONA VIRUS

Als gevolg van de corona is het Angstcentrum op de locaties LONDERZEEL en MAASTRICHT niet meer actief. Het Angstcentrum heeft aldaar alle activiteiten moeten stoppen. Wel zijn we in heel Vlaanderen nieuwe locaties aan het plannen.

Dit betekent dat men zich voorlopig voortaan in LANAKEN (het moederhuis van het Angstcentrum) kan aanmelden. Voor mensen buiten Limburg (dus uit heel Vlaanderen) worden er aangepaste en haalbare afspraken gemaakt.

Voor informatie of telefonische aanmelding:   0032 - (0)89  71  42  74

of mail naar: poli@angstcentrum.be  via de website (aanmeldingsformulier of contact).

UP TO DATE CORONA / OMIKRON 2022 (10.01.2022)

Gezien de opkomende OMIKRON blijven de  preventieve maatregelen van kracht. Dit betekent dat we de FACE TO FACE consultaties moeten beperken tot max. drie cliënten per dag. Weliswaar krijg je 2 tot 4 uren per consult (dus een bloksessie van meerdere uren).

Deze maatregelen zijn ten spijt nu eenmaal noodzakelijk ter bescherming van jezelf, anderen en ons.

CoronAfter

Veel mensen (zowel jongeren als volwassenen) hebben na de corona alsnog last van angst, eenzaamheid, frustraties, depressie en andere negatief geladen emotionele problemen. Middels een kort behandelprogramma kun je deze goed aanpakken.

Voor informatie m.b.t. de behandeling en de verschillende angststoornissen kun je verder klikken op de items in het menu.

Opgelet:  de laatste tijd verschijnen er op internet (en facebook) allerlei 'angst-coach' 'hyperventilatie-coach', 'online-programma's paniek', 'bachremedie', zelfs Electrotherapie Stimulators (Neuroces) een apparaatje om angst en depressie te behandelen (met pseudo-wetenschappelijke informatie), Mind Tuning programma's  en allerlei alternatieve zogenaamde behandelingen via 'schermpjes'. De meesten zijn puur zakelijk met winstbejag.   Angststoornissen behoren nu eenmaal tot het (psycho) medisch vakgebied en behoren zowel diagnostisch alsook m.b.t. behandeling ernstig te worden genomen. Raadpleeg je huisarts en laat je goed adviseren. De medewerkers van Het Angstcentrum werken in samenwerking én overleg met de huisarts (en/of psychiater/doorverwijzer).

Het Angstcentrum (als eerste in België) heeft in 30 jaar een expertise m.b.t. angsten en emotionele problemen, opgebouwd.

Reeds meer dan 6000 cliënten met een angstprobleem werden via het Angstcentrum behandeld. 

Er wordt zowel vanuit thuissituatie (deels online) als op locatie van de behandelaar een behandeling aangeboden.

Voor meer informatie zie verder op deze website.

Het eerste Angstcentrum in België

 

Het AngstCentrum (als eerste in België opgericht in 1996, (bezieler & oprichter Jos Jazie) biedt behandel-adviezen voor angststoornissen, zoals paniekstoornis (vroeger hyperventilatie genoemd), sociale angst, dwangstoornis, posttraumatische angst (PTSS), enkelvoudige fobieën, hypochondrie (ziektevrees) en emetofobie (bang om over te geven).

Het Angstcentrum heeft een doorverwijzende rol en werkt samen met professionelen en instanties in de geestelijke gezondheidszorg.

Naast angststoornissen wordt ook aandacht gegeven aan emotionele problemen, zoals: depressie, onzekerheid, schuld- en schaamtegevoelens, te kort aan zelfvertrouwen (zelfbeeld), eenzaamheid, minderwaardigheid  e.d.m.

De behandeling is klacht- en resultaatgericht, kortdurend en kostenbesparend.  De behandeling gebeurt in de regel in overleg met de huisarts of doorverwijzer.  

Het Angstcentrum volgt op de voet het wetenschappelijk gebeuren rond angststoornissen en mogelijke behandelmodellen. Studenten (psychologie) krijgen de mogelijkheid alhier hun stage te doen.  Tevens bieden we ook  preventie, voorlichting, cursussen en lezingen.

Doel van deze website

In 2002 verscheen de eerste website van het Angstcentrum op het net. Gezien het destijds de eerste website in België over Angsten was, werd gekozen voor een informatieve site.  Informatie  over de verschillende angststoornissen en behandelmogelijkheden,  was -en is nog steeds- primair.                                

Hoe neem je contact met ons op?

Om je aan te melden voor een een eerste contact (of intakegesprek)  kun je het aanvraagformulier invullen. Hoe meer gegevens wij ontvangen hoe beter wij op je situatie kunnen anticiperen. Wij sturen je dan alle verdere nodige informatie via e-mail of nemen telefonisch contact met je op.

Bang voor de eerste stap?

Wij horen vaak dat men bang is om de eerste stap te zetten om contact met ons op te nemen. Wij begrijpen dat, maar kunnen je verzekeren dat je geen uitzondering bent. Na zo'n eerste gesprek kun je zelf nog beslissen of je verder wilt met een behandeling. Bovendien is het eerste gesprek gratis.  

ANGST... 'ermee leren leven'  is haast niet mogelijk. Ermee leren omgaan, je vrijheid terug herwinnen en nieuwe levensperspectieven ontdekken is onze boodschap. Dat is het resultaat dat we samen met je willen bereiken.

Hoe wordt een behandeling aangeboden?

Vanaf het begin, bij oprichting in 1996, werd gekozen voor méér-uren sessies of bloksessies van halve- of hele dag-sessies. Deze manier van ambulante behandeling is uniek in België.  Waarom méér-uren sessies? 

  • Er wordt voldoende en nodige tijd geïnvesteerd. 
  • Een sessie kan met een zeker resultaat worden afgerond.
  • De behandelduur is korter, maar vooral efficiënter.
  • Er wordt gewerkt met oefenmateriaal en huiswerktaken
  • Het is kostenbesparend
Behandelkosten

De gemiddelde kostprijs per één uur is normaal tussen de 65 en 75 euro.  Voor veel mensen is dit een zware investering. Vandaar dat er met samenwerkende partners is afgesproken een betaalbaar kostenbeleid te voeren. Visie hierachter is: iedereen heeft recht op een behandeling.  Iedereen krijgt een korting.  Voor mensen met een laag inkomen (OCMW/werkloosheid/invaliditeit) is een sociaal tarief voorzien. Bij aanmelding sturen wij je per mail een overzicht van het kostenbeleid.  Voor de start van een behandeling wordt individueel het kostenbeleid afgesproken.

Bescherming persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In dit privacyreglement vertellen wij u meer over de verwerking van uw gegevens door het Angstcentrum.