Dertig jaar (30) ervaring en expertise is een belangrijk gegeven om angsten & emotionele problemen te behandelen

LEES DEZE PAGINA EVEN AANDACHTIG

Waarvoor kunt je bij het Angstcentrum terecht?

Het Angstcentrum (opgericht in 1996) met een expertise  in het behandelen van alle angststoornissen en emotionele problemen (en hiermee dikwijls gepaard gaande depressie), zoals:

 • Paniekstoornis (vroeger hyperventilatie genoemd)
 • Sociale angst
 • Dwangstoornis (OCS) en OCS verwante aandoeningen (zoals BDD)
 • Trauma- en stressor-gerelateerde problemen (zoals PTSS en stress)
 • Gegeneraliseerde angst
 • Specifieke fobieën (dieren / plaatsen / situaties / objecten)
 • Emetofobie
 • Hypochondrie
 • Anorexia en Boulimia
 • Emotionele problemen zoals: schuldgevoelens / onzekerheid / laag zelfbeeld / weinig zelfvertrouwen / schaamte / boosheid en woede / frustraties / verdriet (rouw) 
 • Mensen onder de noemer HSP kunnen ook bij ons terecht (+ aanvulling juiste diagnose)

Voor verdere informatie over deze problemen klik op 'angststoornissen'.

Angstcentrum in Vlaanderen

Voor  een eerste kennismaking, diagnose en een eerste psycho-educatieve sessie (= halve dag) wordt je in Limburg  uitgenodigd. Locatie: Maasmechelen. Daarna wordt je voor verdere behandeling naar één van de drie regio's doorverwezen naar een Samenwerkende.  Als cliënt heb je natuurlijk zelf de vrijheid om een keuze te maken

Het Angstcentrum is vragende partij om in de toekomst meerdere vestigingen te installeren. 

Regio 1:    Limburg en Kempenstreek / Locatie: Lanaken - Maasmechelen 

Regio 2:   Volledig kunststreek / Locatie: Koksijde

 Regio 3:   Aalst: Locatie:  Erembodegem

Huidige wachttijden:  deze liggen tussen 3 en 5 weken. Om verdere wachttijden te voorkomen zijn voor de volwassenen de DINSDAGEN + DONDERDAGEN voorzien voor de intake + je eerste educatieve sessie (dus een volledige namiddag). De WOENSDAGEN (namiddag) zijn vooral voorzien voor kinderen beneden de 15 jaar.

BELANGRIJK: Gezien we alle moeite doen de wachtlijst zo kort mogelijk te houden, vragen we met nadruk dat de datum van uitnodiging ook gerespecteerd wordt. Bij annulering  graag 48 uur vooraf zodat andere mensen sneller terecht kunnen. Dit betekent ook dat de voorgestelde datum (eerste uitnodiging) liefst binnen drie dagen bevestigd dient te worden. Deze werkwijze biedt ons de mogelijkheid de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. 

Hoe aanmelden + verloop

 • In de bovenbalk zie je 'aanmelding'. Klik hierop. Vul de vragenlijst in en stuur door. Of de GELE BLOK (hiernaast), klik op ROOD (aanmeldformulier).
 • Je krijgt dan binnen twee dagen een antwoord + uitleg + datum voor je eerste afspraak: BELANGRIJK: gezien de laatste tijd veel storingen zijn binnen het mailverkeer komen mails regelmatig in de SPAM terecht: als je na 2 dagen (na je aanmelding) nog geen bericht hebt ontvangen KIJK DAN IN DE SPAMBOX of bel ons dan 0032 (0) 491 077 877
 • Je eerste afspraak is een volledige namiddag: intakegesprek + daarna je eerste educatieve sessie.
 • De eerste afspraak zal in Lanaken (moederhuis) of Maasmechelen plaatsvinden.
 • De eerste 'educatieve sessie' gebeurt meestal in een kleine groep (drie cliënten + eventueel partner of...). Je kunt deze educatieve sessie vergelijken met een 'psycho-educatieve cursus'. Dus geen praatgroep (of groepstherapie) !! Je krijgt dan uitleg + duidelijkheid over de juiste oorzaak van je angst (of andere emoties), hoe je deze kunt leren aanpakken + over 'wat is nu precies een paniekaanval?' De educatie is wetenschappelijk onderbouwt. 
 • Na de educatieve sessie mag en kun je nog steeds zelf beslissen of je in de behandeling verdere stappen wilt zetten. Laat ons dat dan per mail binnen drie dagen weten.  Dan volgt het  behandeltraject 'individueel' verder. De vervolgafspraak is meestal binnen de drie weken.
 • De vervolgafspraken kunnen binnen je eigen regio plaatsvinden. Je wordt dan ook naar de collega binnen je regio doorverwezen. Deze zal dan ook contact met je opnemen voor een vervolgafspraak. (zie regio 1, 2 en 3)
 • Professioneel kader: het is verstandig je huisarts hierover te informeren, zodat er -zo nodig- overleg kan gebeuren + toevoeging in je medisch dossier bij de huisarts.

Het eerste contact + Educatieve sessie kan op twee adressen plaatsvinden:

 • DAALBROEKSTRAAT 32 ,  3630 OPGRIMBIE-MAASMECHELEN  (0032(0)491 077 877)
 • NEERHARENWEG 6, 3620 LANAKEN  (afhankelijk van de wachtlijst)

ONLINE-BEHANDELINGEN

Wees voorzichtig met aanbiedingen 'online behandelingen'. Ten eerste is een persoonlijk contact noodzakelijk om een objectief beeld te krijgen van je klachten. Dit kan NOOIT via online. Ten tweede: als het gaat om behandelingen (ook door psychologen aangeboden) dan is dit zeer onprofessioneel. Enkel voor eventuele opvolging of korte interventies kan het een hulpmiddel zijn (dan zonder kosten). Online behandelingen kunnen zelfs zeer duur zijn, terwijl de therapeut achter het schermpje zit.  Een persoonlijk contact is vertrouwelijk  en veilig, terwijl internet geen garantie voor veiligheid kan bieden. (privacybescherming).  Het gaat tenslotte om het resultaat, niet om het 'gemak'.

Opgelet:  de laatste jaren verschijnen er op internet (en facebook) allerlei 'angst-coach' 'hyperventilatie-coach', 'online-programma's paniek', 'Bach-remedie', zelfs Electrotherapie Stimulators een apparaatje om angst en depressie te behandelen (met pseudo-wetenschappelijke informatie), Mind Tuning programma's (Frijters BV), Geert Verschaeve  en allerlei alternatieve zogenaamde behandelingen via 'schermpjes'. De meesten zijn puur zakelijk met winstbejag.   Angststoornissen behoren nu eenmaal tot het (psycho) medisch vakgebied en dienen zowel diagnostisch alsook m.b.t. behandeling ernstig te worden genomen. Raadpleeg je huisarts en laat je goed adviseren. De medewerkers van Het Angstcentrum werken in samenwerking én overleg met de huisarts (en/of psychiater/doorverwijzer).

Het Angstcentrum (als eerste in België) heeft in 30 jaar een expertise m.b.t. angsten en emotionele problemen, opgebouwd.

Reeds meer dan 7800 cliënten met een angstprobleem werden via het Angstcentrum behandeld. 

Er wordt zowel vanuit thuissituatie, als op locatie van de behandelaar een behandeling aangeboden.

Voor meer informatie zie verder op deze website.

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

Het eerste Angstcentrum in België

 

Het Angstcentrum , als eerste in België werd in 1996 opgericht. (bezieler & oprichter Jos Jazie)  In de afgelopen 30 jaar hebben de samenwerkende partners een expertise opgebouwd in het behandelen van angststoornissen en emotionele problemen.

In 2019 kreeg het Het Angstcentrum een VZW statuut.  Dit betekent dat Het Angstcentrum  een doorverwijzende rol heeft en samen werkt met professionelen en instanties in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast biedt Het Angstcentrum stageplaatsen aan voor eindjaar studenten  psychologie. Verder biedt Het Angstcentrum cursussen aan (Angststoornissen / Cognitieve gedragstherapie), lezingen en deelname aan studiedagen.

De behandeling is klacht- en resultaatgericht, kortdurend en kostenbesparend.  De behandeling gebeurt in de regel in overleg met de huisarts of doorverwijzer.  

Het Angstcentrum volgt op de voet het wetenschappelijk gebeuren rond angststoornissen en mogelijke behandelmodellen. 

In 2002 verscheen de eerste website van het Angstcentrum op het net. Gezien het destijds de eerste website in België over Angsten was, werd gekozen voor een informatieve site.  Informatie  over de verschillende angststoornissen en behandelmogelijkheden,  was -en is nog steeds- primair.                              

Bang voor de eerste stap?

Wij horen vaak dat men bang is om de eerste stap te zetten om contact met ons op te nemen. Wij begrijpen dat, maar kunnen je verzekeren dat je geen uitzondering bent. Na zo'n eerste gesprek + je eerste educatieve sessie,  kun je zelf nog beslissen of je verder met ons  een behandeling wilt opstarten.  

ANGST... 'ermee leren leven'  is haast niet mogelijk. Ermee leren omgaan, je vrijheid terug herwinnen en nieuwe levensperspectieven ontdekken is onze boodschap. Dat is het resultaat dat we samen met je willen bereiken.

Therapie ?

Tijdens onze eerste gesprekken met mensen horen we regelmatig: 'Ik heb al heel wat therapieën gehad' of 'Ik ben al één of meerdere jaren in therapie'.  Sommige mensen zijn ontgoocheld, hebben vaak veel kosten gehad, zonder gewenst resultaat.  Op de vraag: 'Weet je dan de juiste oorzaak van je angst en/of paniek, én hoe je er aan kunt werken?' Is het antwoord meestal: Nee! Vandaar dat wij altijd starten met een eerste sessie: een psycho-educatieve sessie. In deze sessie (samen met je partner of ouder(s)) krijgt je dan eerst een duidelijke uitleg over de oorzaak van je angst en/of paniek + hoe je er iets aan kunt doen. Begrijpen en inzicht hebben in je probleem is dus de eerste stap. Dan mag en kun je nog steeds zelf beslissen of deze behandeling je iets kan bieden.  Het is namelijk belangrijk dat je VOORAF duidelijk moet weten waar je aan toe bent, zodat je geen onnodige tijd en kosten hebt mocht je ertoe beslissen een behandeling niet te willen beginnen.  Het is bovendien je RECHT om vooraf goed geïnformeerd te worden.  Pas dan kun je ook een juiste beslissing nemen.

Een therapie of behandeling mag zich niet beperken tot 'gesprekjes'. Een goed open gesprek kun je ook met een vriend of vriendin hebben, daarvoor heb je vaak geen psycholoog of therapeut voor nodig. De taak van een psycholoog of therapeut is je te helpen om jezelf te LEREN helpen.  Naast het bieden van inzichten is het ook belangrijk dat je tools, technieken en vaardigheden LEERT om doelgericht en oplossend aan je (angst) probleem te kunnen werken.  Angst en emotionele problemen kun je enkel aanpakken als je inzicht hebt, begrijpt en weet HOE aan te pakken. Gesprekken dienen dan ook hierop gericht te zijn met als afronding: huiswerk en oefeningen. Op deze manier kan een behandeling kort, kostenbesparend, maar vooral resultaat gericht zijn. Langdurige behandelingen zijn dus absoluut niet nodig. Bovendien is het ook belangrijk dat de psycholoog/therapeut een goede, degelijke kennis heeft van angststoornissen en hieraan verbonden emotionele problemen. Het Angstcentrum heeft de afgelopen 30 jaar een degelijke expertise opgebouwd.  Ook is er samenwerking  en overleg met de Universiteiten Gent en Leuven.  

Hoe wordt een behandeling aangeboden?

Vanaf het begin, bij oprichting in 1996, werd gekozen voor méér-uren sessies of bloksessies van halve- of hele dag-sessies. Deze manier van ambulante behandeling is uniek in België.  Waarom méér-uren sessies? 

 • Er wordt  per sessie voldoende en nodige tijd geïnvesteerd. 
 • Een sessie kan met een zeker resultaat worden afgerond.
 • De gehele behandelduur is korter, maar vooral efficiënter.
 • Er wordt gewerkt met oefenmateriaal en huiswerktaken
 • Het is kostenbesparend
Behandelkosten

De gemiddelde kostprijs per één uur is normaal tussen de 65 en 85 euro .  Voor de intake + je eerste educatieve sessie is er een vaste korting (in plaats van 300 euro, nog 130 euro voor een volledige namiddag). 

Voor de verdere individuele sessies zijn minstens 2 uren (of meer) voorzien. Deze zijn 65 euro per uur.  Sommige ziekenfondsen bieden een tussenkomt. Dit kun je bij je eigen ziekenfonds navragen. We beschikken hiervoor gereguleerde documenten voor 'betaling tussenkomst ziekenfonds'. Voor veel mensen is dit een zware investering. Vandaar dat je 'mits afspraken' ook  in schijven kunt betalen. 

Bescherming persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In dit privacyreglement vertellen wij u meer over de verwerking van uw gegevens door het Angstcentrum.

Lees verder op 'Onze visie'