Vijfentwing jaar (25) ervaring en onze expertise die je helpt om je angst  en emotionele problemen
aan te pakken!

 

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be
Tel. :    0032 (0)89 714274

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier

CORONA VIRUS

In het kader van de corona virus en de genomen maatregelen van de overheid, heeft het Angstcentrum een reorganisatie doorgevoerd.

Op de locaties LONDERZEEL en MAASTRICHT is het Angstcentrum niet meer actief. Het Angstcentrum heeft aldaar alle activiteiten gestopt.

Dit betekent dat men zich voortaan in LANAKEN (het moederhuis van het Angstcentrum) kan aanmelden. Voor mensen buiten Limburg (dus uit heel Vlaanderen) worden er aangepaste en haalbare afspraken gemaakt.

Mede als gevolg van de corona hebben we bepaalde behandelmogelijkheden aangepast. Afhankelijk van de maatregelen, bieden we naast de reguliere behandeling (face to face), ook de mogelijkheid om  via internet een behandeling op te starten (zoals: mail, webcam, telefoon en het aanbieden van leermodules).

INTAKE: De intake behoort face to face te gebeuren. Intake via telefoon of mail of online is inadequaat, onprofessioneel en niet deontologisch.  Elkaar 'gezien' hebben schept vertrouwen en duidelijkheid over de verdere gang van zaken. In verband met de (medische) veiligheid, zal je huisarts over de intake bij ons geïnformeerd worden.

HUIDIGE SITUATIE (02.11.2020)

Gezien we momenteel in een uitzonderlijke situatie zijn m.b.t. de corona-crisis, kan de behandelaar hiervoor extra maatregelen nemen. Ten eerste blijven de standaard maatregelen van kracht (handen wassen voor en na de intake en afstand houden). Net zoals bij de huisarts.                                                           

Het angstcentrum heeft besloten om de face to face contacten zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent één tot max. twee consulten per dag. Daarna worden er concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het vervolg van de behandeling.

Een intake dient derhalve face to face plaats te vinden.

 

Wij danken je alvast voor je begrip.

Voor informatie of telefonische aanmelding:

0032 - (0)89  71  42  74

of mail naar: poli@angstcentrum.be

BIJ EEN LOCKDOWN OF STRENGERE MAATREGELEN IS ER EEN NOODHULP-PROGRAMMA VIA MAIL VOORZIEN

Corona-AngstZowel bij jongeren als bij volwassen is de angst voor Corona (Covid 19) heel begrijpelijk. Hoe met die angst omgaan? Daar is een antwoord op !

Hier alvast een TIP:  Angst = je vijand       Gezonde bezorgdheid = je vriend

Je kunt dus ALTIJD bij ons terecht.

Voor informatie m.b.t. de behandeling en de verschillende angststoornissen kun je verder klikken op de items in het menu.

Het eerste Angstcentrum in België

Het AngstCentrum (als eerste in België opgericht in 1996, bezieler & oprichter Jos Jazie) biedt behandelingen voor angststoornissen, zoals paniekstoornis (vroeger hyperventilatie genoemd), sociale angst, dwangstoornis, posttraumatische angst (PTSS), enkelvoudige fobieën, hypochondrie (ziektevrees) en emetofobie (bang om over te geven).

Daarnaast heeft het Angstcentrum een nieuw luik aan haar dienstverlening toegevoegd: een coachings- en trainingsprogramma voor emotionele en relationele problemen.   Emotionele problemen als: depressie, onzekerheid, faalangst, schuldgevoelens, schaamtegevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, agressie/woede en meer hebben onze aandacht.

De behandeling is klacht- en resultaatgericht, kortdurend en kostenbesparend.  De behandeling gebeurt in de regel in overleg met de huisarts of doorverwijzer.  Wij pleiten voor samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Het Angstcentrum volgt op de voet het wetenschappelijk gebeuren rond angststoornissen en mogelijke behandelmodellen. Studenten (psychologie) krijgen de mogelijkheid alhier hun stage te doen.  Naast behandeling geven we ook aandacht aan preventie (cursussen/lezingen/voorlichting).

Doel van deze website

In 2002 verscheen de eerste website van het Angstcentrum op het net. Gezien het destijds de eerste website in België over Angsten was, werd gekozen voor een informatieve site.  Informatie  over de verschillende angststoornissen en behandelmogelijkheden was -en is nog steeds- primair.                                 In 2015 en 2020 werden aanpassingen uitgevoerd.

Hoe neem je contact met ons op?

Om je aan te melden voor een een eerste contact (of intakegesprek)  kun je het aanvraagformulier invullen. Hoe meer gegevens wij ontvangen hoe beter wij op je situatie kunnen anticiperen. Wij sturen je dan alle verdere nodige informatie via e-mail of nemen telefonisch contact met je op.

Bang voor de eerste stap?

Wij horen vaak dat men bang is om de eerste stap te zetten om contact met ons op te nemen. Wij begrijpen dat, maar kunnen je verzekeren dat je geen uitzondering bent. Na zo'n eerste gesprek kun je zelf nog beslissen of je verder wilt met een behandeling. Bovendien is het eerste gesprek gratis.  

ANGST... 'ermee leren leven'  is haast niet mogelijk. Ermee leren omgaan, je vrijheide terug herwinnen en nieuwe levensperspectieven ontdekken is onze boodschap. Dat is het resultaat dat we samen met je willen bereiken.

Hoe wordt een behandeling aangeboden?

Vanaf het begin, bij oprichting in 1996, werd gekozen voor méér-uren sessies of bloksessies van halve- of hele dagsessies. Deze manier van ambulante behandeling is uniek in België.  Waarom méér-uren sessies? 

  • Er wordt voldoende en nodige tijd geïnvesteerd. 
  • Een sessie kan met een zeker resultaat worden afgerond.
  • De behandelduur is korter, maar vooral efficiënter.
  • Er wordt gewerkt met oefenmateriaal en huiswerktaken
  • Het is kostenbesparend
Behandelkosten

Gezien in België  het RIZIV  enkel maar 8 sessies (aan 50 euro per sessie van 45 min.= 400 euro)  terugbetaald  (op voorschrift van een arts), betekent dat voor veel mensen dat een volledige behandeling een dure investering is.

De gemiddelde kostprijs per uur is normaal tussen de 65 en 75 euro. De gemiddelde duur van een behandeling is tussen  22 en 30 uren (afhankelijk van de angststoornis en de ernst ervan). 

Er zijn mensen met een laag inkomen. Voor hun is dan  -ondanks terugbetaling van 400 euro-  een volledige behandeling dikwijls nauwelijks betaalbaar. 

Op grond hiervan heeft het Angstcentrum een eigen kostenbeleid ingevoerd. Dit kostenbeleid heeft als achterliggende visie: iedereen heeft recht op een behandeling.

Individuele behandeling

  • Standaard één-uur sessie is 65 euro
  • Gezien er in blok-sessies van meerdere uren wordt gewerkt, is er op ALLE uren (ongeachte het aantal uren) een korting. In deze korting zit de terugbetaling vervat. 
  • Mensen met een laag inkomen (werkloosheid/OCMW uitkering/leefloon/invaliditeit) krijgen op de normale korting een extra korting (sociaal tarief).
  • Tevens is er de mogelijkheid in schijven te betalen.
  • De kosten worden vooraf (individueel) afgesproken.

COVID 19 Tijdens deze covidcrisis zijn de tarieven betaalbaar aangepast.

Bescherming persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In dit privacyreglement vertellen wij u meer over de verwerking van uw gegevens door het Angstcentrum.